Siyasî Parti Malî Denetimi)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

 

Esas Sayısı     : 1997/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı   : 1999/31

Karar Günü    : 16.6.1999

R.G. Tarih-Sayı    : R.G.’de yayımlanmamıştır.

 

 

 

Anayasa Mahkemesi’nin 16.1.1998 günlü, E:1997/1 (Siyasî Parti Kapatma), K:1998/1 sayılı kararıyla kapatılan ve tüm mallarının Hazine’ye geçmesine karar verilen Refah Partisi’nin 1996 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi açıklığı ve durumu gözetilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına, 16.6.1999 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan                                        Başkanvekili                                     Üye

Ahmet Necdet SEZER                           Güven DİNÇER                       Samia AKBULUT

 

 

 

 

Üye                                                 Üye                                             Üye

Haşim KILIÇ                                Mustafa BUMİN                          Sacit ADALI

 

 

 

 

Üye                                                 Üye                                             Üye

Ali HÜNER                                 Lütfi F. TUNCEL              Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

 

 

Üye                                        Üye

Mahir Can ILICAK                   Rüştü SÖNMEZ

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.