Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1994/34

Karar Sayısı : 1994/15

Karar Günü : 18.3.1994

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, “Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair” 2.3.1994 günlü, 292 sayılı kararının iptali istemiyle Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş, Remzi Kartal, Ali Yiğit, Selim Sadak, Mahmut Kılınç ile Sedat Yurtdaş tarafından yapılan ve 1994/34 esasa kayıtlı başvurunun, TBMM’nin aynı kararının iptali için Mahmut Alınak tarafından yapılan ve 1994/15 esasına kayıtlı dosya ile birleştirilmesine, esas incelemenin 1994/15 esas sayılı dosya üzerinden sürdürülmesine,

18.3.1994 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.