Şirketin sahip olduğu “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”ne istinaden, savunma sanayine ilişkin alınan ihale kararına damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.