Şirketin sahip olduğu “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”ne istinaden, savunma sanayine ilişkin alınan ihale kararına damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

Bir Cevap Yazın