SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20 Ocak 2015 SALI

20 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29242
YÖNETMELİK
Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/2/2014 tarihli ve 28909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi LisansüstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/2/2014 28909

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.