ŞİKAYET YOLU İLE TAKİBİN İPTALİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/12 – 720 E.N , 2011/66 K.N.
Taraflar arasındaki “Şikayet yolu ile takibin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…TTK.nun 708. ve 720.maddeleri gereğince takip dayanağı çekin yasal süresinde ödenmek üzere muhataba ibraz edilmesi zorunludur. Aynı Kanunun 720.maddesi uyarınca süresinde ibraz edilen çekin ödenmediği ve ödenmeden imtina durumu, muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle “çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla” belirlenmesi halinde hamilin cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat hakkının varlığından söz edilebilir…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.