SİGORTALI SAYILANLAR VE SAYILMAYANLAR, TESPİT

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/10-23 E.N , 2010/59 K.N.
KANUNUN AMACI, SİGORTALI SAYILANLAR VE SAYILMAYANLAR
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ
TESPİT
Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali-tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …1479 sayılı yasada; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 79/10 maddesinde öngörüldüğü biçimde geçmiş hizmet süresinin saptanmasına ilişkin bir dava türü mevcut bulunmamasına, yasanın cevaz vermediği bir durumun; yargılama yoluyla tespitinin mümkün olmamasına, geçmişe yönelik prim ödemesinin, o döneme sigortalılık kazandırmasının mümkün bulunmamasına göre, davacının, yasal dayanaktan yoksun bulunan sigortalılık süresinin tespitine ilişkin isteğinin reddine karar verilmesi, yaşlılık aylığına ilişkin isteğinde buna göre belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi, usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir… DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.