SİGORTALI SAYILANLAR, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/10992 E.N , 2011/647 K.N.
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
SİGORTALI SAYILANLAR
Davacı, 01.04.1989-21.08.1998 tarihleri arasında davalı işveren yanında hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Kuruma bildirilmeyen hizmetlerinin tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle isteğin kabulüne karar verilmiştir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın