SİGORTALI ARAÇ , KAZADA DEĞER KAYBININ BELİRLENMESİ

3.HUKUK DAİRESİ 2010/8949 E. 2010/9553 K.

…Dava, davacı tarafından davalıya kiralanan aracın trafik kazasında hasarlanması nedeniyle değer kaybı ve araç mahrumiyetinden kazanç kaybı istemine ilişkindir. Davacının araç hasarı bedelini kendi aracının kasko sigortacısından aldığı anlaşılmaktadır. Düzenlenen ibranamede hasar bedelinin alındığı ve sigorta şirketinin ibra edildiği açıklandıktan sonra bu hasara sebebiyet verenler hakkındaki her türlü dava ve talep hakkının sigorta şirketine devir ve temlik edildiği yazılıdır. Mahkemece davacının sigortacıya verdiği temlik beyanı nedeniyle dava açamayacağı ve taraf sıfatı bulunmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.