SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi 2010/16.HD-91 E.N , 2010/127 K.N.
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ
SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI
Sermaye şirketinin iflasını istememek suçundan, sanık S… D…’nin beraatine ilişkin, …Sanığa isnat edilen suçun oluşup oluşmadığının anlaşılabilmesi için öncelikle, İİY’nın 179. ve TTK’nun 324. maddesinde öngörülen koşullarda şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenerek sonucuna göre şirketin iflasının gerekip gerekmediğinin tespiti zorunludur. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.