Sanığın avukatlık ücreti nedeniyle bürosunda tartıştığı katılana söylediği ‘sana bir kafa atarım, dördüncü kattan aşağıya gidersin’ biçimindeki sözlerin tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi” isabetsizliğinden bozulması Hk.

Ceza Genel Kurulu 2007/4-64 E., 2007/84 K.

Ceza Genel Kurulu 2007/4-64 E., 2007/84 K.

 • TEMYİZİN REDDİ
 • TEMYİZİN SÜRE YÖNÜNDEN TAHDİDİ
 • 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 317 ] “İçtihat Metni”

  Tehdit suçundan sanık Osman T….’in beraatine ilişkin Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.10.2002 gün ve 873-764 sayılı hüküm katılan tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 4. Ceza Dairesince 21.06.2005 gün ve 16875-6467 sayı ile;

  “Sanığın avukatlık ücreti nedeniyle bürosunda tartıştığı katılana söylediği ‘sana bir kafa atarım, dördüncü kattan aşağıya gidersin’ biçimindeki sözlerin tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi” isabetsizliğinden bozulmuştur.

  Yerel Mahkeme 23.05.2006 gün ve 1047-239 sayı ile; tehdit yollu sözlerin kavgada fevren söylenmesi nedeniyle atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek önceki hükümde direnmiştir.

  Bu hüküm de katılan tarafından temyiz edilmekle dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “temyiz isteminin süre yönünden reddi gerektiği” görüşünü içeren 20.02.2007 günlü tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  CEZA GENEL KURULU KARARI

  İncelenen olayda;

  Yerel Mahkemenin katılanın yokluğunda verdiği beraat hükmüne ilişkin gerekçeli karar 08.06.2006 günü katılana tebliğ edildiği halde, katılanın hükmü 16.06.2006 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmaktadır.

  5271 sayılı CYY’nın 191. maddesinde öngörülen 7 günlük temyiz süresinin geçmesinden sonra yapılan temyiz isteminin süreden sonra gerçekleştirildiği saptandığından, temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

  SONUÇ :

  Açıklanan nedenlerle;

  1- Katılan İhsan Şahin’in temyiz isteminin 1412 sayılı CYUY’nın 317. maddesi uyarınca süre yönünden REDDİNE,

  2- Dosyanın yerine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 10.04.2007 günü tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın