Sahte Seçmen Kaydı Oluşturmak, Görevsizlik Kararı…

YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2008/YYB-277 K:2009/16 T:03.02.2009

GÖREVSİZLİK KARARI
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
SAHTE SEÇMEN KAYDI OLUŞTURMAK

Sanıklar hakkında sahte seçmen kaydı oluşturmak suçundan açılan kamu davalarının İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/374 esas nolu dosyası ile birleştirilerek yapılan yargılamasında, İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesince 29.11.2006 gün ve 374-386 sayı ile;
Sanıkların eyleminin sübutu halinde 5237 sayılı TCY’nın 204/2 ve 43/1. maddelerinin uygulanması ihtimali bulunduğundan, dosyanın görevsizlik kararı ile İskenderun Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Devamı…

Bir Cevap Yazın