Sahte Seçmen Kaydı Oluşturmak, Görevsizlik Kararı…

YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2008/YYB-277 K:2009/16 T:03.02.2009

GÖREVSİZLİK KARARI
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
SAHTE SEÇMEN KAYDI OLUŞTURMAK

Sanıklar hakkında sahte seçmen kaydı oluşturmak suçundan açılan kamu davalarının İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/374 esas nolu dosyası ile birleştirilerek yapılan yargılamasında, İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesince 29.11.2006 gün ve 374-386 sayı ile;
Sanıkların eyleminin sübutu halinde 5237 sayılı TCY’nın 204/2 ve 43/1. maddelerinin uygulanması ihtimali bulunduğundan, dosyanın görevsizlik kararı ile İskenderun Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.