SAHTE RUHSAT VE KİMLİKLE ARAÇ SATIMI, NOTERİN SORUMLULUĞU…

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ  ESAS NO: 2012/22069  KARAR NO: 2013/194

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının dava dışı D…’ya ait 2… plakalı aracı satın almak için davalı noterde 07.05.2009 tarihli sözleşme imzalandığını, trafik kaydının tescil işlemleri için Trafik Müdürlüğüne gidildiğinde aracın çalıntı olduğu, plakasının ve ruhsatının sahte olduğunun öğrenildiğini, araca el konulduğunu belirterek, davalı noterin göstermesi gereken özeni göstermediğini, ibraz edilen ruhsat ve kimlik belgelerinde gerekli denetimi yapmadığı için davalının Noterlik Kanununun 162.maddesi gereğince sorumlu olduğunu, ödenen 37.000 TL alacaktan 10.000 TL’nin davalıdan tahsilini talep etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.