RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞI

YARGITAY 7. Ceza Dairesi E:2007/17244 K:2011/2655
Ruhsatsız içki satmak suçundan sanık Kumru G.. ve Mustafa G.. haklarında adli para cezasına hükmolunmuşsa da; Anayasa Mahkemesinin 19/01/2006 tarihli ve 2005/98 esas, 2006/8 sayılı kararı ile 4733 sayılı Kanunun 8. maddesinin 2.fıkrası iptal edilmiş olup, ruhsatsız içki satışını müeyyide altına alan bir hüküm bulunmadığı gözetilmeden sanıkların yazılı şekilde adli para cezasına tayin edilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.