Rücuan Tazminat İstemi, Kararın Tefhim Şekli… (6100 s. HMK 297. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas 2010/3896 Karar 2011/12750
…Kararın tefhim şekli, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297.maddesine (Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 388 ve 389. maddeleri) uygun şekilde yapılmadığından, davalı U… vekilinin temyizinin süresinde yapılmadığına dair mahkemenin ek kararının BOZULMASINA…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.