Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği

21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete Sayı : 29243
DÜZELTME
31/12/2014 tarihli ve 29222 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.b)’in 1 inci maddesinde geçen “(d)” ve “d)” ibareleri Sermaye Piyasası Kurulunun 20/1/2015 tarihli ve 82196778-010.05-87/698 sayılı yazısına istinaden “(ç)” ve “ç)” olarak düzeltilmiştir.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.