PLASTİK BORU SİSTEMLERİ-GAZ YAKITLARIN TAŞINMASINDA KULLANILAN-POLİETİLEN (PE)-BÖLÜM 2: BORULAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 1555-2) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/37)

Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835

PLASTİK BORU SİSTEMLERİ-GAZ YAKITLARIN TAŞINMASINDA KULLANILAN-POLİETİLEN (PE)-BÖLÜM 2: BORULAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 1555-2) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/37)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 13/7/2009 tarihli ve 27287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG/2009/02) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 1555-2 “Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilenden (PE)-Bölüm 2: Borular” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 1555-2 “Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilenden (PE)-Bölüm 2: Borular” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 1555-2 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu Standard, gaz yakıtların taşınmasında kullanılan boru sistemleri için polietilenden (PE) imal edilen boruların özelliklerini kapsar.

Bu Standard, atıf yapılan deney yöntemleri için gerekli olan deney parametrelerini de kapsar.

  1. a) Bu Standard, EN 1555-1, EN 1555-3 ve EN 1555-5 ile birlikte, polietilen borular, boru bağlantıları ile polietilen elemanların bağlantıları ve aşağıdaki şartlar altında kullanılması amaçlanan diğer malzemelere uygulanır. Azamî çalışma basıncı, MOP, 10 bar’a¹) (10 bar dahil) kadar,
  2. b) Referans sıcaklık olarak, 20 oC çalışma sıcaklığı.

Not 1 – Diğer çalışma sıcaklıkları için azaltma katsayısı kullanılmalıdır (EN 1555-5’e bakınız).

EN 1555, azamî çalışma basıncı aralığını kapsar ve katkı maddeleri ve renklerle ilgili özellikleri verir.

Bu Standard üç boru tipini kapsar:

– Tüm tanıtım şeritlerini içeren PE borular (dış çap dn);

– Ek A’da belirtildiği gibi, borunun içi ve/veya dışının ya biri ya da her ikisi de katmanlarla birlikte ekstrüde edilmiş PE borular (toplam dış çap dn)). Burada tüm katmanları aynı MRS oranına sahiptir.

– Ek B’de belirtildiği gibi borunun üzerinde ilave olarak soyulabilir, bitişik termoplastik katman (kaplanmış boru) bulunan PE borular.

Not 2 – Boru sistemiyle ilgili belirli özelliklerin, ilgili ulusal mevzuat ve kurulum yöntemleri dikkate alınarak, bu Standardda belirtilenlerden uygun hususların seçimi, imalatçının veya siparişi verenin sorumluluğundadır.

MADDE 4 – (1) TS EN 1555-2 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN 1555-2 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.