KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2008/2713 E.N , 2010/14786 K.N.ELATMANIN ÖNLENMESİKAMULAŞTIRMASIZ ELATMA09.10.1956 TARİHİ İLE 04.11.1983 TARİHİ ARASINDAKİ ELATMALAR İÇİN, ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇILAMAZ. SADECE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR. DEVAMI… ... Devamı

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2009/4909 E.N , 2010/1268 K.N.DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİİLK İTİRAZMADDİ TAZMİNAT VE MANEVİ TAZMİNATARALARINDA BAĞLANTI BULUNAN İKİ DAVANIN DEĞİŞİK YER MAHKEMELERİNDE AÇILMIŞ OLMASI DURUMUNDA BİRLEŞTİRME İSTEMİ, ANCAK İKİNCİ DAVANIN DAVALISI TARAFINDAN İLK İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLİR. DEVAMI… ... Devamı

CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2009/3787 E.N , 2010/609 K.N.CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİMANEVİ TAZMİNATDAVALI CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜN İŞYURDUNDA ÇALIŞAN HÜKÜMLÜYÜ YAZILI GÖREVLENDİRME YAPMADAN YIKIM İŞİNDE ÇALIŞTIRDIĞI, BU SIRADA TAKSİRLE ÖLEN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE CEZA DAVASINDA 4/8 ORANINDA KUSURLU BULUNDUĞU, CEZA MAHKEMESİNİN YAPTIĞI BU SAPTAMANIN HUKUK YARGICINI DA BAĞLAYACAĞI... Devamı

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2009/4967 E.N , 2009/12608 K.N.BASIN ÖZGÜRLÜĞÜKİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNATKATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMINDA BİR KANSER HASTASININ BEŞ AY İÇİNDE ÖLECEĞİNİ SÖYLEYEN DOKTORUN BU DAVRA NIŞININ MESLEK ODASI YÖNETİCİLERİNE SORULMASI ÜZERİNE, OLAYIN MESLEK İLKELERİ VE HUKUKİ SONUÇLARININ TARTIŞILARAK İRDELENMESİ DOĞALDIR. BASININ DA KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILIP... Devamı

ÖNCESİ ORMAN OLAN YERLER

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2009/8819 E.N , 2010/4309 K.N.MÜLKİYET HAKKIÖNCESİ ORMAN OLAN YERLERTAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİNSORUMLULUĞUTAŞINMAZ İLE İLGİLİ SİCİLİN TUTULMASI VE TAŞINMAZ İLE İLGİLİ SINIRLAMA VARSA BUNLARI TAPU SİCİLİNE YAZDIRMASI GEREKEN DAVALI HAZİNE, DAVACI ADINA TAPU DÜZENLEDİKTEN BİR SÜRE SONRA, TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİNDE OLDUĞUNA YA DA ÖNCESİNİN ORMAN OLDUĞUNA İLİŞKİN... Devamı

KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN KOŞULUN İPTALİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2010/648 E.N , 2010/800 K.N.GÖREVLİ MAHKEMEKİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN KOŞULUN İPTALİHUMK’MN 8. MADDESİNDE SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK DAVALAR SAYILMIŞ OLUP, KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN KOŞULUN İPTALİNE İLİŞKİN ELDEKİ UYUŞMAZLIK ORADA SAYILAN DAVA TÜRLERİNDEN HİÇBİRİNE GİRMEDİĞİNDEN, DAVAYA GENEL YETKİLİ MAHKEMEDE BAKILMASI GEREKİR. DEVAMI… ... Devamı

SİYASİ PARTİLER, TEMSİL

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2010/5112 E.N , 2010/10318 K.N. HUSUMET SİYASİ PARTİLER TEMSİL SİYASİ PARTİYİ TEMSİL YETKİSİ GENEL BAŞKANA AİTTİR. PARTİ ADINA DAVA AÇMA, DAVADA HUSUMET YETKİSİ GENEL BAŞKANA VE ONA İZAFETEN PARTİ TÜZÜĞÜNÜN GÖSTERECEĞİ PARTİ MERCİLERİNE AİTTİR. İL VE İLÇE YÖNETİMİNİN TEMSİL YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. DEVAMI… ... Devamı

İŞTİRAK NAFAKASI, VELAYET

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2010/14433 E.N , 2010/16126 K.N.İŞTİRAK NAFAKASIVELAYETİŞTİRAK NAFAKASI VELAYETİN FİİLEN KULLANILMASINA BAĞLI BİR HAKTIR. VELAYET KENDİSİNDE OLAN EŞ ÇOCUĞA BAKMAYIP DİĞER TARAF ÇOCUĞA BAKIYORSA, ÇOCUĞA BAKAN TARAF VELAYETİN NEZİ DAVASINI AÇMADAN DOĞRUDAN İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİNDE BULUNABİLİR. DEVAMI… ... Devamı

MUAYYEN MAL VASİYETİ, VASİYETİN TENFİZİ

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2010/12478 E., 2010/19947 K.HUKUKİ YARARMUAYYEN MAL VASİYETİVASİYETİN TENFİZİMİRASÇI ATANAN KİŞİ MİRAS BIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE TEREKE ÜZERİNDE DOĞRUDAN BİR AYNİ HAK KAZANIR. AYNİ HAKKIN TESCİLİ İÇİN ATANMIŞ MİRASÇIYA MİRASÇIHK BELGESİ VERİLMESİ YETERLİ OLUP, MAHKEME HÜKMÜNE İHTİYAÇ YOKTUR. BU NEDENLE, AÇILAN DAVANIN HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİ... Devamı

KESİN HÜKÜM, FAİZ

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2010/3736 E.N , 2010/7646 K.N.FAİZKESİN HÜKÜMOLUMLU VEYA OLUMSUZ OLARAK KARARA BAĞLANMAMIŞ BİR İDDİA YENİ BİR DAVA KONUSU YAPILABİLECEĞİNDEN KESİN HÜKMÜN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.MAHKEME FAİZ İSTEĞİNİ KARAR DIŞINDA BIRAKTIĞINA GÖRE, FAİZ KONUSUNDA YENİ BİR DAVA AÇILABİLİR. DEVAMI… ... Devamı