ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi (257 ada 117 no.lu parsel)

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/134

Konu           :   Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi (257 ada 117 no.lu parsel)

İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 tarih ve 8198 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 18.299,45 m² yüzölçümlü 257 ada 117 no.lu parsele “Toptan Ticaret Alanı (E:0.50, Hmaks: 4 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Uşak Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

Bir Cevap Yazın