ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi (257 ada 117 no.lu parsel)

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/134

Konu           :   Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi (257 ada 117 no.lu parsel)

İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 tarih ve 8198 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 18.299,45 m² yüzölçümlü 257 ada 117 no.lu parsele “Toptan Ticaret Alanı (E:0.50, Hmaks: 4 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Uşak Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.