ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi, 5792 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın satışı.

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/135

Konu           :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba

Mahallesi, 5792 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 9/10/2014 tarih, 7009 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 4/10/2013 tarih, 2013/167 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 5792 ada 12 no.lu parselde bulunan 1.707,00 m2 yüzölçümlü arsa ile üzerindeki binaların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhaleŞartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 5792 ada 12 no.lu parselde bulunan 1.707,00 m2 yüzölçümlü arsa ile üzerindeki binaların 4.170.000.- (Dörtmilyonyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.150.000.- (Dörtmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.130.000.- (Dörtmilyonyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ümitli Turizm Gıdaİnşaat Bilgisayar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ümitli Turizm Gıda İnşaat Bilgisayar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.012.000.- (Dörtmilyononikibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’ne İhaleŞartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’nin  sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarındaİdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.