ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi 52 ada 41 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/131

Konu           :   Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi

52 ada 41 no.lu parsel

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 tarih ve 8197 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6.512,00 m² yüzölçümlü 52 ada 41 no.lu parsele yönelik“Ticaret Alanı (Emsal: 1.50; Yençok: 3 kat), Trafo Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.