ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi 52 ada 41 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/131

Konu           :   Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi

52 ada 41 no.lu parsel

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 tarih ve 8197 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6.512,00 m² yüzölçümlü 52 ada 41 no.lu parsele yönelik“Ticaret Alanı (Emsal: 1.50; Yençok: 3 kat), Trafo Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

Bir Cevap Yazın