ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Aydın ili, Merkez ilçesi, 6566 ada, 6 no.lu, 6566 ada, 7 no.lu, 1616 ada, 1 no.lu ve 5923 ada, 20 no.lu parseller.

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/136

Konu           :   Aydın ili, Merkez ilçesi, 6566 ada, 6 no.lu,

6566 ada, 7 no.lu, 1616 ada, 1 no.lu ve

5923 ada, 20 no.lu parseller.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 8/12/2014 tarihli ve 8426 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Aydın ili, Merkez ilçesi, Orta Mahallesi, 6566 ada, 6 no.lu parseldeki 14.929,83 m²yüzölçümlü Organize Sanayi Alanı imarlı, Orta Mahallesi, 6566 ada, 7 no.lu parseldeki 504,76 m² yüzölçümlü, Ata Mahallesi, 1616 ada, 1 no.lu parseldeki 1.875,01 m² yüzölçümlü, Ata Mahallesi, 5923 ada, 20 no.lu parseldeki 4.026,92 m² yüzölçümlü Büyük Alanlı Kamu Kurum ve Kuruluşu imarlı taşınmazların üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazların, özelleştirme ihalesinde 7.800.000.- (Yedimilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 7.600.000.- (Yedimilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıbedelle ikinci teklifi veren GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarındaİdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.