ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 29 Ocak 2015 PERŞEMBE

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/128

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15/10/2014 tarih ve 7156 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Sivas İli, Merkez İlçesi, Kılavuz Mahallesi, 13.524,99 m² yüzölçümlü, 192 ada, 208 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 5 Kat ; Taks:0,32 ; Kaks:1,80)” kararı getirilmesine ilişkinÖzelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar PlanıDeğişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Sivas Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.