ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 29 Ocak 2015 PERŞEMBE

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/128

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15/10/2014 tarih ve 7156 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Sivas İli, Merkez İlçesi, Kılavuz Mahallesi, 13.524,99 m² yüzölçümlü, 192 ada, 208 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 5 Kat ; Taks:0,32 ; Kaks:1,80)” kararı getirilmesine ilişkinÖzelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar PlanıDeğişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Sivas Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

Bir Cevap Yazın