Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. hk

30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 29252
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :    29/1/2015

KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-05

KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılıyazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 1805 ada, 8 no.lu parseldeki 984,58 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazın 92629/98458 oranındaki hissesinin (Hisse) özelleştirilmesi ihalesinde 970.000.- (Dokuzyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nimetullah Yener TUNCER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nimetullah Yener TUNCER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 960.000.- (Dokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu hissenin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.