ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO 2006/1

Tarih 03/04/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.52-5200.40-32/023827
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

03.04.06 – 023827

Sayı : B.07.1.GİB.0.52-5200.40-32
Konu :

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2006/1

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

30.3.2006 tarihinde T.B.M.M. Genel Kurulunda kabul edilen “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 10 uncu maddesinin (a) bendi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.11 tarife pozisyonunda yer alan motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) için ÖTV oranları:

– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenlerde % 22,
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenlerde % 37,

olarak tespit edilmiştir.

Kanunun 15/3. maddesine göre bu hüküm, Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle, söz konusu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih dahil olmak üzere bu tarihten itibaren 87.11 tarife pozisyonundaki araçlar için verilecek ÖTV beyannamelerinde yukarıda belirtilen oranların dikkate alması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.