ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO 2003/2

Tarih 03/12/2003
Sayı B.07.0.GEL0.52/5200.40/21-51455
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI :B.07.0.GEL0.52/5200.40/21-51455
KONU :

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2003/2

………………………. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, “çok amaçlı araç” olarak tabir edilen bazı taşıtlarda hangi ÖTV oranının uygulanacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.Bilindiği gibi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) numaraları itibariyle belirlenen taşıt araçlarında uygulanacak ÖTV oranları, anılan listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle ayrı ayrı gösterilmiştir. Bunlardan 87.03 (G.T.İ.P.) numaralı “Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar”da uygulanacak oranlar, 2003/6257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile motor silindir hacmine göre; 1600 cm3’e kadar olanlar için % 30, 1601-2000 cm3 arası için % 52, 2001 cm3 ve üzerindekiler için % 75 olarak belirlenmiştir. 87.04 (G.T.İ.P.) numaralı “Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar”da uygulanacak ÖTV oranı ise % 4’dür.

ÖTV kapsamına alınan malların belirlenmesinde kullanılan (G.T.İ.P.) numaralarının tespiti Gümrük Müsteşarlığının yetkisinde bulunmaktadır. Gümrük Müsteşarlığının, ÖTV uygulamasının başladığı 1.8.2002 tarihinden itibaren söz konusu araçların ithalinde uyguladığı (G.T.İ.P.) numaraları ile üretici .firmaların başvurusu üzerine yerli üretim araçlar için belirlediği (G.T.İ.P.) numaralarının yer aldığı 8.9.2003 tarihli ve 23003 sayılı yazısı ile 10.9.2003 tarihli ve 23195 sayılı yazıları ekindeki araç markaları itibariyle belirlenmiş (G.T.İ.P.) numaraları listesi, ekte yer almaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITANMaliye Bakanı

Ek: 1 Adet Liste


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.