Özel Hayatın Korunması Hakkının İhlali…

AİHM
ROEMEN VE SCHMIT/ LÜKSEMBURG

İlgili Kavramlar

AİLE HAYATININ KORUNMASI HAKKININ İHLALİ
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ
ÖZEL HAYATIN KORUNMASI HAKKININ İHLALİ

İçtihat Metni

ROEMEN VE SCHMIT / LÜKSEMBURG

4. Daire Kararı

Başkan: N. Bratza

Üyeler. M.M. Pellonpââ, M.E. Palm, V. Straznicka, MM.M. Fischbach, J. Casadevall, S. Pavlovschi, M.M. O’Boyle

Başvuru No: 51772/99

Karar Tarihi: 25 Şubat 2003

Dava, Robert Roemen ve Bayan Anne-Marie Schmit’in (başvuru sahipleri) 21 Temmuz 1998 tarihinde, ilk başvuru sahibi gazeteci olarak “Letzebuerger Journal” gazetesinde “Bakan W.nin vergi kaçakçılığı ortaya çıktı” başlıklı bir makale yayınlanmasıyla başlamıştır. Makale KDV kaçakçılığı fiilleri ile Bakanın on kutsal emrin 7, 8 ve 9’uncusunu ihlal etmiş olduğunu ileri sürmekteydi. Bununla birlikte Bakanın vergi cezası aldığına dair mahkeme kararındaki bazı belgeler sunulmuştur. Bunun üzerine Bakan, hakkında bir vergi yaptırımına dair yanlış nitelik taşıyan bir bilginin yayımını ileri sürerek ve şerefine zarar verici yorumlara işaret ederek birinci başvuru sahibi ve “Letzebuerger Journal” gazetesi aleyhine tazminat talebiyle Sulh Mahkemesine dava açmıştır. Daha sonra, Bakan cezaî bir şikayette bulunmuştur ve 21 Ağustos 1998’de Devlet Savcısı birinci başvuru sahibi hakkında “meslek sırrının ihlaline yataklık ve meçhul kişi yada kişiler hakkında meslek sırrının ihlali” suçlarından soruşturma başlatması için Sorgu Hâkiminden talepte bulunmuştur. Davanın aşamalarında, Savcı, Sorgu Hâkiminden başvuru sahiplerinin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılmasını talep etmiştir. Bunun üzerine başvuru sahiplerinin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılmıştır. Birinci başvuru sahibi bu aramaların Sözleşmenin 10. Maddesine aykırılık teşkil ettiğini ileri sürmüştür. Ayrıca ikinci başvuru sahibi bürosunda arama yapıldığından “konutuna saygı gösterilmesi” hakkına haksız bir müdahaleden şikayet etmiştir ve el koyma işleminin “avukat ile müvekkili arasındaki haberleşmeye saygı gösterilmesi” hakkını engellediğini iddia ederek, Sözleşmenin 8. Maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.