Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26076

Kurum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Tebliğin Adı                  Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tebliğ No
Resmî Gazete Tarihi 10/02/2006
Resmî Gazete Sayısı 26076

ÖZEL FİNANS KURUMLARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 — 29/11/2004 tarihli ve 25655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”in adı, “Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 — Aynı Tebliğde geçen “özel finans kurumu” ibareleri “katılım bankası” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 — 1.a) Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinde “1 Krediler” grubunda yer alan 11630 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER, 11631 KURUMSAL KREDİ KARTLARI, 11730 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER, 11731 KURUMSAL KREDİ KARTLARI yardımcı hesapları ile bu hesapların alt hesapları çıkarılmıştır.

 1. b) Aynı grupta yer alan 150, 151 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ KREDİLER – T.P.,Y.P. defteri kebir hesaplarının 15070, 15170 YURTDIŞI KREDİLER yardımcı hesaplarının alt hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             150700         BANKALAR

             1507000         ÖZKAYNAKLARDAN

             1507001         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             1507002         KATILMA HESAPLARINDAN

             1507003         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             150701         BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

             1507010         ÖZKAYNAKLARDAN

             1507011         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             1507012         KATILMA HESAPLARINDAN

             1507013         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             150702         MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

             150709         DİĞER

             1507090         ÖZKAYNAKLARDAN

             1507091         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             1507092         KATILMA HESAPLARINDAN

             1507093         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             151700         BANKALAR

             1517000         ÖZKAYNAKLARDAN

             1517001         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             1517002         KATILMA HESAPLARINDAN

             1517003         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             151701         BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

             1517010         ÖZKAYNAKLARDAN

             1517011         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             1517012         KATILMA HESAPLARINDAN

             1517013         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             151702         MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

             151709         DİĞER

             1517090         ÖZKAYNAKLARDAN

             1517091         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             1517092         KATILMA HESAPLARINDAN

             1517093         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             2.a) “2 Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler” grubunda yer alan 220 KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI – T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             22004            DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ

                                    TAHAKKUKLARI

             220040           ÖZKAYNAKLARDAN

             220041           ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             220042           KATILMA HESAPLARINDAN

             220043           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             22005            DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ

                                    REESKONTLARI

             220050           ÖZKAYNAKLARDAN

             220051           ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             220052           KATILMA HESAPLARINDAN

             220053           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 1. b) Aynı grupta 278, 279 MUHTELİF ALACAKLAR – T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında yer alan 278051 PRİMLER ve 279051 PRİMLER hesapları çıkarılmıştır.
 2. c) Aynı grupta 280, 281 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR – T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             280018           VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

             281018           VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

 1. d) Aynı grupta yer alan 296, 297 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – T.P., Y.P. defteri kebir hesapları çıkarılmıştır.

             3.a) “3 Toplanan Fonlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan 305 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – VADESİZ – Y.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki yardımcı hesaplar açılmıştır.

             30500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

             30503            YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

             305030           BANKALAR

             305031           DİĞER MALİ KURULUŞLAR

             305039           DİĞER TÜZEL KİŞİLER

             30510            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

             30512            YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

             305120           BANKALAR

             305121           DİĞER MALİ KURULUŞLAR

             305129           DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 1. b) Aynı grupta 315 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – VADELİ – Y.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki yardımcı hesaplar açılmıştır.

             31500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

             31503            YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

             315030           BANKALAR

             315031           DİĞER MALİ KURULUŞLAR

             315039           DİĞER TÜZEL KİŞİLER

             31510            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

             31512            YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

             315120           BANKALAR

             315121           DİĞER MALİ KURULUŞLAR

             315129           DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 1. c) Aynı grupta 350, 351 KARŞILIKLAR – T.P.,Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             35003            KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                                    KARŞILIĞI

             35103            KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                                    KARŞILIĞI

             35030            KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

             35130            KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

             350999           DİĞER

             351999           DİĞER

             351002         GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

             351009         DİĞER

             35000020       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35000021       KURUM PAYI

             35000030       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35000031       KURUM PAYI

             35000120       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35000121       KURUM PAYI

             35000130       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35000131       KURUM PAYI

             35100020       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35100021       KURUM PAYI

             35100030       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35100031       KURUM PAYI

             35100120       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35100121       KURUM PAYI

             35100130       KATILMA HESAPLARI PAYI

             35100131       KURUM PAYI

 1. d) 350 KARŞILIKLAR – T.P. defteri kebir hesabının 35005 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI KARŞILIKLARI yardımcı hesabı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı hesap altında aşağıdaki alt hesaplar açılmıştır.

             35005            DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR AZALIŞ

                                    KARŞILIKLARI

             3500500         ÖZKAYNAKLARDAN

             3500501         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             3500502         KATILMA HESAPLARINDAN

             3500503         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             3500510         ÖZKAYNAKLARDAN

             3500511         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             3500512         KATILMA HESAPLARINDAN

             3500513         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             3500590         ÖZKAYNAKLARDAN

             3500591         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             3500592         KATILMA HESAPLARINDAN

             3500593         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 1. e) Aynı grupta 390, 391 MUHTELİF BORÇLAR – T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında yer alan aşağıdaki hesaplar çıkarılmıştır.

             390051           PRİMLER

             391051           PRİMLER

 1. f) Aynı grupta 392, 393 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR – T.P.,Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             392028           ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

             393028           ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 1. “6 Kâr Payı Giderleri” grubunda yer alan 628, 629 KATILMA HESAPLARINA AİT GİDERLER- T.P., Y.P. defteri kebir hesapları çıkarılmıştır.

             5.a) “7 Kâr Payı Dışı Gelirler” grubunda 780, 781 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P., Y.P. defteri kebir hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             780                İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN

                                    TEMETTÜ – T.P.

             781                İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN

                                    TEMETTÜ – Y.P.

 1. b) Aynı grupta yer alan 790 DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER – T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesap açılmıştır.

             79011                        DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

             6.a) “8 Kâr Payı Dışı Giderler” grubunda yer alan 820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – T.P. defteri kebir hesabı altında yer alan 820036 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI GİDERLERİ hesabı çıkarılmış ve 820033 YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI hesabı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             820033           KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                                    KARŞILIĞI GİDERLERİ

 1. b) Aynı grupta yer alan 821 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ Y.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesap açılmıştır.

             821033           KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                                    KARŞILIĞI GİDERLERİ

 1. c) 820, 821 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – T.P., Y.P. defteri kebir hesapları altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             8200000         ÖZKAYNAKLARDAN

             8200001         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             8200002         KATILMA HESAPLARINDAN

             82000020       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82000021       KURUM PAYI

             8200003         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             82000030       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82000031       KURUM PAYI

             8200010         ÖZKAYNAKLARDAN

             8200011         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             8200012         KATILMA HESAPLARINDAN

             82000120       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82000121       KURUM PAYI

             8200013         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             82000130       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82000131       KURUM PAYI

             8200020         ÖZKAYNAKLARDAN

             8200021         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             8200022         KATILMA HESAPLARINDAN

             82000220       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82000221       KURUM PAYI

             8200023         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             82000230       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82000231       KURUM PAYI

             8210000         ÖZKAYNAKLARDAN

             8210001         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             8210002         KATILMA HESAPLARINDAN

             82100020       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82100021       KURUM PAYI

             8210003         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             82100030       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82100031       KURUM PAYI

             8210010         ÖZKAYNAKLARDAN

             8210011         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             8210012         KATILMA HESAPLARINDAN

             82100120       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82100121       KURUM PAYI

             8210013         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             82100130       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82100131       KURUM PAYI

             8210020         ÖZKAYNAKLARDAN

             8210021         ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             8210022         KATILMA HESAPLARINDAN

             82100220       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82100221       KURUM PAYI

             8210023         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             82100230       KATILMA HESAPLARI PAYI

             82100231       KURUM PAYI

 1. d) Aynı grupta 880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki yardımcı hesaplar açılmıştır.

             88019            KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

             88119            KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

 1. e) Aynı grupta 882 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki yardımcı hesap ve 88203 GÜVENCE FONU yardımcı hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             88210            DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR AZALIŞLARI

             882031           ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

             882032           KATILMA HESAPLARINDAN

             8820320         KATILMA HESAPLARI PAYI

             8820321         KURUM PAYI

             882033           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

             7.a) 962 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – T.P. defteri kebir hesabı altında aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             96202            KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

             962020           NAKDİ KREDİLER İÇİN VERİLENLER

             962029           DİĞER

 1. b) 963 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – Y.P. defteri kebir hesabının 96302 YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER İÇİN VERİLEN GARANTİLER yardımcı hesabı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             96302            KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

 1. c) 962, 963 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – T.P.,Y.P. defteri kebir hesapları altında yer alan 96201, 96301 RİSKİ KURUM.RÜCU EDİLEBİLEN KURUM.AKTİF DEĞ.İLE İL.SATIŞ yardımcı hesaplarının isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             96201            RİSKİ KURUMA RÜCU EDİLEBİLEN KURUMUMUZ AKTİF

                                    DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

             96301            RİSKİ KURUMA RÜCU EDİLEBİLEN KURUMUMUZ AKTİF

                                    DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

 1. d) 980, 981 TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR – T.P., Y.P. defteri kebir hesaplarının 98001 KATILMA HESABI ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ ve 98101 KATILMA HESABI ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ yardımcı hesapları çıkarılmış ve aşağıdaki hesaplar açılmıştır.

             98011            KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

             98111            KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

             MADDE 4 — 1.a) Tebliğin 11 inci maddesinde “1 Krediler” grubunda “TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR, TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR İLE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR” başlıklı açıklamanın dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “170, 171, 172, 173 Tasfiye Olunacak Alacaklar, 174, 175 Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar – T.P.,Y.P. ile 176, 177 Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar – T.P.,Y.P. hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riski katılım bankasına ait olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kullandırılan yabancı para krediler ve alacaklar katılım bankalarının tercihine göre, bu hesaplara intikal tarihindeki kurlar üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek Türk parası hesaplarda, ya da sabit fiyat üzerinden yabancı para hesaplarda izlenebilir. Katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riski katılım bankasına ait olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kullandırılan ve yabancı para hesaplarda izlenen sözkonusu donuk krediler ve alacaklar bu hesaplara intikal tarihindeki kurlarla değerlenir. Bu krediler ve alacaklar cari kurlarla değerlenemez. Sözkonusu yabancı para kredilere ve alacaklara ilişkin olarak haricen hesaplanacak kur farkı istatistiki amaçlarla kullanılan diğer nazım hesaplarda izlenebilir. Yabancı para katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riski katılma hesaplarına ait olan kısmı ise cari kurlarla değerlenir.”

 1. b) Aynı grupta ÖZEL KARŞILIKLAR başlıklı açıklamanın üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riski katılım bankasına ait olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kullandırılan yabancı para krediler ve alacaklar için ayrılan özel karşılıklar tarihi kurlarla, yabancı para katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin katılma hesapları payına isabet eden kısmı ise cari kurlarla değerlenir.”

 1. “2 Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler” grubunda 220 KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – TÜRK PARASI defteri kebir hesabına aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

             “22004           DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ

                                    TAHAKKUKLARI

             Dövize endeksli kredilerde, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak verilmek üzere bu hesaba borç kaydedilir.”

             “22005           DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ

                                    REESKONTLARI

             Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş dövize endeksli kredilerde değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.”

             3.a) “3 Toplanan Fonlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan açıklamalara son paragraf olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

             “Katılma hesaplarına kâr dağıtılması ilgili katılma hesaplarına alacak, zarar dağıtılması ise borç kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir.”

 1. b) Aynı grupta yer alan 348, 349 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER- TÜRK PARASI, YABANCI PARA defteri kebir hesaplarının açıklamalarına son paragraf olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

             “İlgili ülkelerin ihracat kredi kuruluşları tarafından kullandırılan ve Türkiye’deki katılım bankalarınca ithalatın finansmanına yönelik olarak muhtelif biçimlerde aracılık edilmek üzere sağlanan GSM (ABD), Hermes (Almanya), SACE (İtalya) ve benzeri krediler, düzenlenen kredi sözleşmesinde katılım bankasının garantör konumunda bulunması veya kredinin kullandırılması aşamasında katılım bankası nezdinde herhangi bir nakit hareketi olmaması, nakit hareketi olması halinde ise nakdin kullanımının katılım bankasının yetkisinde olmaması halinde bilanço dışında ilgili hesaplarda, aksi durumda bu hesapta muhasebeleştirilir.”

 1. c) Aynı grupta yer alan 350 KARŞILIKLAR- TÜRK PARASI defteri kebir hesabına aşağıdaki açıklamalar eklenmiş, 35005 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER KUR FARKI KARŞILIKLARI alt hesabı ve açıklamasının birinci paragrafı ile 350990 MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR alt hesabına ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “35003         KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                                    KARŞILIĞI

             Katılım bankasının, çalışanları için Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıklar bu hesabın alacağına 820033 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.”

             “35030         KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN

                                    PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

             Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle katılım bankasının ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların, dönem sonları itibarıyla son on iki aylık süre içerisinde kullanılan tutarın toplam taahhüt tutarına oranı nispetinde hesaplanan kısmı bu hesabın alacağına 88019 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir. Söz konusu tutarın geri kalan kısmı ise 98011 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabında izlenmeye devam edilir.

             Kredi kartı hamillerinin kullandığı tutarlar ilgili ay içerisinde ayrılan karşılıklardan düşülür, kullanılan tutarların ayrılan karşılık tutarını aşması durumunda, aşım miktarı ortaya çıktığı ay içerisinde ilgili hesaplar kullanılarak 88019 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabına aktarılır.”

             “35005           DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR AZALIŞ

                                    KARŞILIKLARI

             Dövize endeksli kredilerde kurlarda meydana gelen düşüşler dolayısıyla anapara tutarında ortaya çıkan azalışların kaydedilmesine mahsus aktif düzenleyici pasif nitelikli bir hesaptır. Kur düşüşü dolayısıyla ortaya çıkan değer azalışı bu hesabın alacağına, 88210 Dövize Endeksli Krediler Anapara Kur Azalışları hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.”

             “Genel karşılıklar haricinde, ileride muhtemel riskler için genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili olmaksızın ayrılan serbest karşılıklar bu hesapta izlenir.”

 1. d) 360 KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI – TÜRK PARASI defteri kebir hesabına ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Dönem sonları itibarıyla, Türk parası cinsinden katılma hesaplarında toplanan fonlara, alınan krediler ve diğer kâr payı ve gider doğurucu pasif hesaplar ile bilanço dışı hesaplarda kayıtlı diğer yükümlülüklere ilişkin kâr payı ve gider reeskontları bu hesaba alacak ve ilgili gider hesaplarına borç kaydolunur.”

             4.a) “4 Özkaynaklar” grubunda yer alan “414 SERMAYE YEDEKLERİ” defteri kebir hesabı “414 SERMAYE YEDEKLERİ – TÜRK PARASI” olarak değiştirilmiştir.

 1. b) Aynı defteri kebir hesabının 41405 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI hesabına ait açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Türk parası iştirak ve kuruluşların yaptıkları yeniden değerleme sonucu bedelsiz hisse senedi vermeleri nedeniyle, aktifte meydana gelen artışların karşılığının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

             İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardaki dönem kârı dışındaki içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetlerine isabet eden tutarlar da bu hesapta izlenir.”

 1. c) 415 SERMAYE YEDEKLERİ – YABANCI PARA defteri kebir hesabının 41505 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI hesabına ait açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Katılım bankasının yabancı para cinsinden ortak olduğu iştirak ve kuruluşların dönem kârı dışındaki içsel kaynaklardan yaptıkları sermaye artırımları dolayısıyla sahip olunan bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibarıyla değerlemeye tabi tutulur.”

 1. “6 Kâr Payı Giderleri” grubunda yer alan 628, 629 KATILMA HESAPLARINA AİT DİĞER KÂR PAYI GİDERLERİ – TÜRK PARASI, YABANCI PARA defteri kebir hesaplarına ait açıklamalar metinden çıkarılmıştır.
 2. “7 Kâr Payı Dışı Gelirler” grubunda yer alan 780, 781 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – TÜRK PARASI, YABANCI PARA defteri kebir hesaplarına ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “780              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN

                                    TEMETTÜ – TÜRK PARASI

             Katılım bankasının Türk parası iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve birlikte kontrol ettiği ortaklıklarının faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârdan sermaye payı olarak dağıtılan Türk parası temettülerin katılım bankası payına düşen miktarı ile alım satım amaçlı menkul değerler ile satılmaya hazır menkul değerlerden elde edilen temettülerin kaydedildiği bir hesaptır.

             İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca dönem kârının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetleri bu hesaba kaydedilerek gelir yazılır. Ancak, sermaye artırımına esas olan kârın her türlü muvazaadan arî olması ve/veya ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar arasında veya bunlarla diğer kuruluş ve ortaklıklar arasında birden fazla işleme konu edilmemiş gerçek ticari muameleler kaynaklı olması gerekmektedir.”

             “781              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN

                                    TEMETTÜ – YABANCI PARA

             Katılım bankasının yabancı para iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve birlikte kontrol ettiği ortaklıklarının faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kârdan, sermaye payı olarak dağıtılan yabancı para temettülerin katılım bankası payına düşen miktarı ile yabancı para alım satım amaçlı menkul değerler ile satılmaya hazır menkul değerlerden elde edilen temettülerin Türk parası karşılığının kaydedildiği bir hesaptır.

             İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca dönem kârının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetleri bu hesaba kaydedilerek gelir yazılır. Ancak, sermaye artırımına esas olan kârın her türlü muvazaadan arî olması ve/veya ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar arasında veya bunlarla diğer kuruluş ve ortaklıklar arasında birden fazla işleme konu edilmemiş gerçek ticari muameleler kaynaklı olması gerekmektedir.”

             7.a) “8 Kâr Payı Dışı Giderler” grubunda yer alan 820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – T.P. defteri kebir hesabının altında yer alan 82000 ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ hesabına ait açıklamaya ikinci paragraf olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

             “Özel karşılıkların katılma hesaplarına ait olan kısmı katılma hesaplarına yansıtılarak kapatılır.”

 1. b) Aynı defteri kebir hesabının altına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

             “820033         KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                                    KARŞILIĞI GİDERLERİ

             Hesap, katılım bankalarının çalışanları için Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıkların kaydedilmesine mahsustur. Bu hesap, 35003 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı yardımcı hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.”

 1. c) 877 YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI hesabının ismi ile açıklaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “877              YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – YABANCI PARA

             876 Yeniden Yapılanma Giderleri – T.P. hesabı açıklaması yabancı para olmak kaydıyla bu hesap için de geçerlidir. Bu hesap 35120 Yeniden Yapılanma Karşılığı pasif hesabı ile karşılıklı çalışır.”

 1. “9 Nazım Hesaplar” grubunda 980 TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI defteri kebir hesabının altına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

             “98011         KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE

                                    İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

             Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle katılım bankasının ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların sonuç hesaplarına aktarılmayan kısmı bu hesapta izlenir. Takip hesaplarına aktarılan kredi kartı alacaklarına ilişkin taahhütler ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılır.”

             Yürürlük

             MADDE 5 — Bu Tebliğ 31/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.