OYAK tarafından verilen kredi karşılığında, OYAK lehine tapuda yapılacak ipotek tesis işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması durumunda damga vergisi matrahının ne olacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.