OYAK tarafından verilen kredi karşılığında, OYAK lehine tapuda yapılacak ipotek tesis işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması durumunda damga vergisi matrahının ne olacağı hk.

Bir Cevap Yazın