Otopark kiralamasına ilşkin sözleşmenin damga vergisi hk.

Tarih 22/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-DVK-62-6-120
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.45.15.01-DVK-62-6-120                                                     22/12/2011

Konu: Otopark kiralanmasına

ilişkin sözleşmenin damga vergisi hk.

İlgi :   … sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, talep formunuz ekinde yer alan … Belediyesi ile … Belediyesi Sosyal Tesis ve Enerji Ticaret San. A.Ş. arasında akdedilecek sözleşmenin mahiyeti itibarıyla ne şekilde damga vergisine tabi tutulacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Ahitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde; damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, … Belediyesi ile … Sosyal Tesis ve Enerji Ticaret San. A.Ş. arasında … merkezindeki muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan toplam 970 adet açık otopark ve 2 adet kapalı otopark (700 araç kapasiteli) yerinin üç yıl süre ile kiralanmasına yönelik düzenleneceği belirtilen başvurunuz eki sözleşmenin, nüsha sayısı da dikkate alınmak suretiyle kağıdın ihtiva ettiği toplam kira bedeli üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.