OTOMOTİV YAKITLARI – LPG – ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/34)

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28424

OTOMOTİV YAKITLARI – LPG – ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN))

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/34)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 12/1/2003 tarihli ve 24991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG: 2002/75) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 589 “Otomotiv Yakıtları – LPG – Özellikler ve Deney Metotları” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN 589:2008+Al:2012 (EN) “Otomotiv Yakıtları – LPG – Özellikler ve Deney Yöntemleri” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

MADDE 3 – (1) TS EN 589:2008+Al:2012 standardının 4 üncü, 5 inci ve 6.1 inci maddelerinin gerektirdiği ulusal düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

Numuneler TS EN ISO 4257’ye göre alınmalıdır.

Otomotiv yakıtı LPG dispenserlerinin üzerine 15 cm x 30 cm boyutlarından küçük olmamak üzere “LPG” yazısı yazılmalı veya bu ibareyi taşıyan levha asılmalıdır.

Bu standardın uygulanması bakımından yaz ve kış dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda verilmiştir.

Yaz: 1 Nisan – 31 Ekim (± 15 gün)

Kış: Yaz dönemi dışında kalan dönem

Kış mevsiminde piyasaya “Tip B” otomotiv yakıtı LPG verilmelidir.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın