OTOMOBİL SATIM SÖZLEŞMESİ, AYIPLI ARAÇ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/19-255 E.N , 2010/347 K.N.
BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ
FESİH HAKKI
İFA
SATIM SÖZLEŞMESİ
…Davacının davalı M…Tic. A.Ş.’den 16.08.2006 tarihinde 2007 model O km M… otomobili 152.446.00 YTL’ye satın aldığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava, ayıplı çıkan araç nedeni ile satım sözleşmesinin feshi, aracın iadesi ve satış bedelinin satış tarihinden itibaren faizi ile tahsili istemine ilişkindir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.