ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2012/2567 E, 2012/9347 K.

…Davacı vekili, tarafların 1993 yılında evlendiklerini, evlilik birliği içinde vekil edeninin miras bırakanı-babasının ölümüyle mirasçılarına kalan mal varlığının taksimi sonucu vekil edenine verilen nakit parayla 14128 ada 2 parselde 1 numaralı bağımsız bölümün satın alınarak davacının isteği, eşine duyduğu güven ve samimiyet duygusuyla taraflar üzerine ½’şer payla tapuya tescil edildiğini, ancak davalının ilgisizliği nedeniyle halen bakımevinde kalan davacının hastalandığını, ileri derecede hayati fonksiyonlarını yitirdiğini ve terkedildiğini, bağıştan rücu koşullarının gerçekleştiğini, uyuşmazlık konusu taşınmazın ortaklığın hükmen giderilmesi kararı verilerek satıldığını açıklayarak, satış bedelinin davalı üzerindeki paya ilişkin bölümünün fazla hakları saklı tutularak şimdilik 20.000 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.