ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER…

YARGITAY
20. Hukuk Dairesi 2009/19465 E.N , 2010/67 K.N.

İlgili Kavramlar

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
İYİ NİYETLE EDİNME
KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ
ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER
TAPU İPTALİ VE TESCİL

Davacı Hazine vekili, davalılar miras bırakanı Arif S. adına tapuda kayıtlı olan 722,50 m2 yüzölçümlü Kınalıada 132 ada 8 sayılı parsel hakkında Arif Subutay’ın açtığı orman kadastrosuna itiraz davasını İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.12.1991 gün 1989/532-1991/594 sayılı kararıyla aktif husumet yokluğundan ret edildiğini ve Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 07.07.1992 gün ve 1992/6058-3597 sayılı ilamı ile onanmak suretiyle kesinleştiğini, bu parselin yörede 3116 Sayılı Yasaya göre 1942 yılında yapılan ve kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kaldığını, DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.