ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Ocak 2015 PAZARTESİ

26 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29248
YÖNETMELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstüprogramlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitüyönetim kurulu tarafından değerlendirilir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavı (sözlü veya yazılı) sonucunun %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora girişsınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.”

“f) Yüksek lisans ön inceleme ve doktora giriş sınavı (sözlü veya yazılı) jürisi için enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün ilgili anabilim dalından önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve bir yedek üye belirler.”

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/4/2013 28625
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/9/2013 28765
2- 29/11/2014 29190

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.