ON SENELİK MÜRURU ZAMAN

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/11188 E.N , 2010/5426 K.N.
Davacı vekili, müvekkili holdinge bağlı (eski adı Orüs) işletmelerin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla davalı şirketin 4.3.1993 tarihli sözleşme kapsamında teslim etmeyi taahhüt ettiği malları zamanında teslim etmemesi nedeniyle tazminat davası açıldığını, açılan kısmi davanın kabulüne karar verilmiş olup, kararın kesinleştiğini, kısmi davaya ek olarak 11.4.2002 tarihinde dava açıldığı, ek davanın sonuçlanıp 138.046.32.-DM’nin davalı firmadan alınmasına karar verildiğini, DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.