Ölümün Tespiti, Temyiz İsteminin Yargıtay’ca Reddi (6100 S. HMK 361, 362. maddeleri)

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2010/11101 ESAS  2011/14557 KARAR        
…6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun,  yürürlüğe girmesiyle (1.10.2011 tarihinden geçerli olmak üzere) tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla  kural olarak derhal uygulanabilir niteliktedir.  Bu Kanuna göre,  Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Kanunlarda sulh hukuk mahkemelerinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili bölge adliye mahkemesi kararları da temyiz edilemeyen kararlardandır. (6100 s. HMK. m.361, 362) …Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.