ÖLÜM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/7798 E.N , 2010/15275 K.N.
ÖLÜM AYLIKLARI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
Dava, davacının kesilen ölüm aylıklarının şimdilik 3.000 TL’si ile 3.000 TL manevi tazminatın faizleri ile tahsili istemine ilişkindir. Davacıya eşinden 21.03.2005 tarihli ve 14992 sayılı aylık bağlama kararı ile bağlanan ölüm aylığının, Kütahya Aile Mahkemesinin 2004/ 310-1197 sayılı boşanma kararı gereğince 21.06.2007 tarihi itibariyle durdurulduğu, bilahare müteveffanın boşanma ilamının tebliğinden önce 21.01.2005’de vefat ettiğinin, aile mahkemesinin boşanma davasının konusuz kaldığı hakkında bir ek karar verdiğinin anlaşılması üzerine, DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.