ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, BAŞKA ERKEKLE MESAJLAŞMA İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
ESAS: 2013/4766
KARAR: 2014/622

SUÇ: Eşini öldürmeye teşebbüs

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık S…’ın mağdur Burcu’yu öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma sebepleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Serkan müdafiinin temyiz dilekçesindeki ve duruşmalı incelemedeki sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık S… ile mağdur Burcu’nun resmi olarak evli oldukları ve bu evlilikten iki tane çocukları olduğu, aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı Burcu’nun boşanmak istediği ve 5 aydır ailesinin yanında yaşadığı, S…’ın küçük çocuğunu görmek amacıyla Burcu’yu olay günü eski ortak ikametlerine çağırdığı, eski konular açılınca S…’ın ele geçmeyen ekmek bıçağı ile Burcu’ya vurmaya başladığı, bıçak darbelerinin sol kolda iki adet, sol meme çevresinde 3 adet, sağ meme çevresinde 1 adet, sol alt kadran çevresinde 2 adet, sol klavikula üzerine 1 adet olmak üzere toplam 9 adet olduğu, kesilerin 8 adedinin 1×0,5 cm, 1 adedinin ise 1,5×1 cm çapında olduğu, tek darbeden kaynaklı sol hemepnömotoraks nedeniyle göğüs tüpü takıldığı, iç organ yaralanması bulunmadığı, Serkan’ın Burcu’nun başka bir erkek ile cinsel içerikli mesajlaşmasına kızarak atılı suçu işlediğini beyan ettiği,

Burcu’nun kullandığı telefon numarasını mahkemeye bildirdiği ve mahkemece yapılan araştırmada buna ilişkin bir delil elde edilemediği, verdiği temyiz dilekçesinde telefon numarasının iki rakamını yanlış verdiğini beyanla yeni telefon numarası verdiği olayda;

a-Mağdur Burcu’yu kasten öldürmeye teşebbüs suçunda; 5237 sayılı TCK.nun 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirilmek suretiyle, makul bir ceza yerine, 20 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle fazla ceza tayini,

b-Sanığın; Burcu’nun, numarasını verdiği telefonla başka bir erkek ile sıklıkla cinsel içerikli mesajlaştığını beyan etmesi karşısında, sanığın temyiz dilekçesinde verdiği telefon numarasının iletişim tespitinin yapılarak, bu yönde bir mesajlaşma tespit edilmesi halinde mesajlaşılan kişinin tanık olarak beyanının alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun haksız tahrik yönüyle değerlendirilmesi gerekliliği;

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, resen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 10/02/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

10/02/2014 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık S.. S.. müdafii avukat Serbay Köklü’nün yokluğunda 13/02/2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Çrş Mar 25, 2015 2:29 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 33


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın