Ödeme Emrinin İptali, Davadan Feragat…( 6100 s HMK 307, 311. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2011/12452 E.  2011/13079 K.
Davacı, ödeme emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece verilen karar davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olup, dosya temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderildikten sonra, davacı asil O…, 28.04.2011 tarihinde davalı hakkındaki davasından feragat ettiğine ilişkin dilekçe sunmuştur. …6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesindeki feragat, iki taraftan birinin netice-i talebinden vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 311. maddesinde de feragatın kati bir hükmün hukuki neticelerini hasıl edeceği hükme bağlanmıştır. Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.