ÖCALAN – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı…

1. Dava, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin
(“AİHS”) 34. maddesi uyarınca, Türk vatandaşı Abdullah Öcalan (“başvuran”) tarafından,
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, AİHM’ye, 16 Şubat 1999 tarihinde yapılan başvurudan (no.
46221/99) kaynaklanmaktadır.devamı…

Bir Cevap Yazın