NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI, KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/8586 E.N , 2010/9844 K.N.
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL
NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI
Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını bozma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık T… B..’nın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetine dair, Silifke Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.12.2009 gün ve 2009/67 Esas, 2009/428 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.