NAFAKA,AĞIR KUSURLU KADINA YOKSULLUK NAFAKASI VERİLMEZ…

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO: 2012/26210 KARAR NO:2013/430

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir (TMK.m.175). Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda eşine hakaret eden ve onu tehdit eden davalı kadın ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası takdir edilemeyeceği gibi davalı kadının açık bir yoksulluk nafakası talebi de yoktur. Bu hususlar gözetilmeden davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.