MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/4-650 E.N , 2011/67 K.N.
Dosya kapsamından; davalılardan M… A… ve N… A… ile davacı A… A…’ın A. Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd Ş.’nin ortakları oldukları; şirkete ait benzin istasyonunun, şirket müdürü olan davalılardan M… A..’a vekâleten diğer davalı N… A… tarafından davalı M… B…’e satışının yapıldığı; tapudaki satış işlemi sırasında gösterilen bedel dışında ve taraflar arasındaki anlaşma tutanağı (protokol) uyarınca gerçek değerinin ödendiği; satın alan davalı M… B…’in istasyonun bulunduğu taşınmaz üzerinde önce birleştirme (tevhit), daha sonra da ayırma (ifraz) işlemlerini gerçekleştirdiği; uzun süredir atıl durumda bulunan benzin istasyonunu yenilediği anlaşılmaktadır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.