MUVAZAA NEDENİ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi 2010/12444 E.N , 2010/13442 K.N.
MUVAZAA NEDENİ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL
Davacılar, ortak miras bırakanları K… S… C…’ın kayden malik olduğu kat mülkiyeti kurulmuş 87 ada 16 parseldeki 1 ve 6 nolu işyerleri ile, 280 ada 64 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payını, yaşlılığı, hastalığı ve oğlu H…’in ölümünden duyduğu üzüntüsünden istifade ederek, miras bırakanı yanıltmak suretiyle, davalının tapuda kendi adına tescillerini sağladığını, işlemin diğer mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı yapıldığını ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile mirasçılar adına tesciline, olmazsa tenkise karar verilmesini istemişlerdir. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.