MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2010/7492 E.N , 2010/11856 K.N.
MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Dava elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin dava konusu taşınmazda davalılar ile elbirliği halinde malik olduklarını, müvekkilinin taşınmazdan istifade edemediğini belirterek iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesini istemiştir. Bir kısım davalılar ise davanın reddini savunmuştur. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.