MÜKERİR SUÇLU, HAPİS CEZASI, PARA CEZASI…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2010/32802 K:2011/7219
Adli sicil kaydına göre, tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aynı kanunun 86/2.maddesinde öngörülen cezalardan hapis cezasına hükmolunması gerektiği ve O Yer C.Savcısının sanık aleyhine hükmü temyiz ettiği, bu nedenle hükmün temyizinin mümkün olduğu belirlenerek yapılan incelemede…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.