MÜKERİR SUÇLU, HAPİS CEZASI, PARA CEZASI…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2010/32802 K:2011/7219
Adli sicil kaydına göre, tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aynı kanunun 86/2.maddesinde öngörülen cezalardan hapis cezasına hükmolunması gerektiği ve O Yer C.Savcısının sanık aleyhine hükmü temyiz ettiği, bu nedenle hükmün temyizinin mümkün olduğu belirlenerek yapılan incelemede…devamı…

Bir Cevap Yazın