MUARAZANIN MEN’İ, TEMİNAT MEKTUBU…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/214 E.N , 2011/1332 K.N.
Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan muarazanın men’i, alacak davası açılmadan önce alınan ihtiyati tedbir kararının infazı için dosyaya ibraz edilen kesin teminat mektubuna ödenen devre komisyonu ve BSMV’nin iş sahiplerinden tahsili için yapılan ilâmsız takibe itirazın iptâli ve takibin devamı istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.