MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-275 E.N , 2010/327 K.N.
AKİTLERİN TEFSİRİ MUVAZAA
MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER
MUVAZAA
Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(“…Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı, pay oranında iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. DEVAMI…

Bir Cevap Yazın