MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-275 E.N , 2010/327 K.N.
AKİTLERİN TEFSİRİ MUVAZAA
MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER
MUVAZAA
Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(“…Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı, pay oranında iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.