MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2010/3273 E.N , 2010/5033 K.N.
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ
Dava atanmış mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Dava dilekçesinde, miras bırakının sağlığında düzenlediği vasiyetname gereğince davacının mirasçı olarak atandığı vasiyetnamenin açılıp itiraz edilmeksizin kesinleştiği ileri sürülüp, MK.598.maddesi gereğince atanmış mirasçılık belgesi verilmesi istenmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.