MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE 22.750TL MANEVİ TAZMİNAT…

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/23534 KARAR NO: 2013/640

Davacı, meslek hastalığı sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Dava, meslek hastalığı nedeniyle sigortalının manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 22.750,00 TL manevi tazminatın rapor tarihi olan 30.09.2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.